Zeleň je naše hobby 

Parky, hřiště, zahrady, polní cesty, liniová zeleň, koridory, obchvaty.....

Firma JIB s.r.o. poskytuje své služby od roku 2009 a jsou zaměřeny pro potřeby firem i veřejných prostranství měst a soukromých osob. Nabízíme kompletní služby, které zeleň vyžaduje a to od založení travních ploch po rizikové kácení stromů. Nabízíme také zhotovení veškerých zemních a výkopových prací. Naše práce je výsledkem dlouholetých zkušeností v tomto oboru. Pro zajištění kvality a objemu prací je naše firma vybavena širokým portfoliem strojů pro práce v nejrůznějších podmínkách.